Zagorski oktet

Zamisli o ustanovitvi okteta so se porodile v glavah nekaterih pevskih zanesenjakov že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, uresničile pa so se 19. novembra leta 1977, ko je bila izvedena javna avdicija. Na začetku so delovali kot Oktet Delavsko prosvetnega društva Svoboda Zagorje ob Savi.

Oktet je z nastopi pričel že v letu 1978, svoj prvi samostojni koncert pa je izvedel 8. marca leta 1979 v Delavskem domu Zagorje. Istega leta so prvič nastopili na srečanju oktetov v Šentjerneju, leto za tem pa so tudi prvič gostovali prek slovenskih meja v Omišu in v okviru festivala dalmatinskih klap navdušili občinstvo na samostojnem polnočnem koncertu. Takrat se je tudi porodilo prijateljstvo s klapo Omiš, leta 1983 pa so po gostovanju na avstrijskem Štajerskem ta seznam obogatili še z mešanim pevskim zborom Nestelbach. Proti koncu osemdesetih let se je uveljavilo sodelovanje ter skupni nastopi slovenskih rudarskih oktetov.

V vseh letih delovanja je Zagorski oktet sodeloval na številnih prireditvah v občini, s svojimi nastopi pa so pevci temeljito prečesali slovenski prostor, ob tem pa imeli precejšnje število koncertov tudi na tujem.

Program okteta zajema predvsem slovenske ljudske in umetne pesmi. Na njihovem obsežnem programu so tudi dela klasične ter sakralne glasbe, posegajo pa tudi po dalmatinskih ter črnskih duhovnih pesmih.

Za svoje delo je Zagorski oktet prejel številna priznanja: plaketo dr. Slavka Gruma, najvišje priznanje Občine Zagorje ob Savi za dosežke na področju kulture, srebrno priznanje Občine Zagorje ob Savi, priznanje Zasavske pevske skupnosti, Grb mesta Omiš, Grb avstrijske Štajerske in druga. Različna priznanja so za predanost petju prejeli tudi posamezni člani.
V oktetu pojejo:

I. tenor: Kržišnik Tomaž, Strnad Milan
II. tenor: Kržišnik Gregor, Škrabar Štefan
I. bas: Kogovšek Tomaž, Očkon Jurij
II. bas: Aleš Razpotnik, Jenko Zdravko

Zagorski oktet od leta 2002 vodi profesorica Urška M. Luzar.

https://www.facebook.com/zagorskioktet/