Boris Bizjak (Slovenija) – flavta

Maria Gamboz Gradišnik (Italija) – harfa

Alexander Hüttner (Nemčija) – tenor

Tina Mauko (Slovenija) – klavir

Minka Popović Ganev (Srbija) – klavir

Daniela Vega (Brazilija) – pevka/performerka

Silvia Vicario (Italija) – harfa

Zagorski oktet (Slovenija) – vokalni ansambel

Marko Zupan (Slovenija) – flavta